Persian Hand List

 
 

Mirat ul 'Ulum ...Vol. 4

 

 

 
1.   Masahif / Tarajim
2.   Qira't wa Tajwid
3.   Rasm -i- Quran
4.   Usul al Tafsir
5.   Tafsir
6.   Tafsir -i- Shi'i
7.   Usul-i Hadis
8.   Hadis
9.   Fiqh
10.   Fiqh-i Shi'i
11.   Fiqh: Faraiz
12.   'Aqaid
13.   'Aqaid-i Shi'i
14.   'Aqaid-i Majus
15.   Hindumat
16.   Diniyat
17.   Diniyat-i Shi'i
18.   Ad'iyah Sunni/Shi'i
19.   Awrad wa Wazaif
20.   Munazirah
21.   'Ilm -i- Kalam
22.   Tasawwuf
23.   Akhlaq wa Mawa'iz
24.   Sirat -i- Nabawi/Anbiya
25.   Tazkirah A'immah-i Masumin
26.   Tazkirah Shuhada-i Karbala
27.   Tazkirah Ahl-i Bait
28.   Tazkirah Sufiyah -i Kiram
29.   Tazkirah Ulama / Hukama
30.   Tazkirah -i Shu'ara
31.   Tazkirah Ahd-i Mugliyah/Saltanat-i Iran/ Nawwabin
32.   Tarikh -i- 'Aam
33.   Tarikh -i- Islam
34.   Tarikh -i- Hind: Mugliyah/Bilgram/ Marhatta/ Golkonda/ Kashmir/ Qandhar
35.   Faramin wa Hukum Name
36.   Ansaab/ Shajarat
37.   Nazm / Dawawin / Kulliyat
38.   Nazm / Masnawi/ Qasidah/ Rubai'yat
39.   Nazm / Funun Mukhtalifah
40.   Nazm / Shuruh
 
41.   'Aruz wa Qawafi
42.   Sarf
43.   Nahv
44.   Balagat wa Ma'ani
45.   Lughat wa Farhang(Farsi wa Arabi)
46.   Adabi Tanqid
47.   Qisas wa Hikayat
48.   'Insha
49.   Safar Namah
50.   Mantiq
51.   Falfsafah
52.   Tibb
53.   Hisab wa Hindsah
54.   Ha'iat wa Nujum
55.   Bayaz / Kashkul
56.   'Ilm-i Ramal
57.   'Ilm-i Jafar
58.   Falnamah
59.   Ta'bir Khwab
60.   Encyclopaedia
61.   Darsiyat
62.   Khattati / Wasli
63.   Tafrihat wa Shikariyat
64.   Funun-i Mutanaww'ah
65.   'Ilm al-Masahat
66.   Mu'ammiyat
67.   Taqwim
68.   Jawahirat
69.   Fann-i Siphagari
70.   Haiwanat
71.   San'at wa Hirfat
72.   Ruznamchah
73.   Jughrafiyah
74.   Mausamiyat
75.   Mausiqi
76.   Zara'at
77.   Tilisamat
78.   Kimiya
79.   'Ilm-i Qayafah
80.   'Ilm-i Siyaq / 'Ilm-i Al A'adad
81.   Tab'iyat