Urdu Hand List

 
 

Kanzul 'Ulum ...Vol. 1

 

 

 
  Hissah-i Nasr
1.   Mazahib
2.   Hindu Mat
3.   Tafsir
4.   Lughatul Quran
5.   Tajwid wa Qir'at
6.   Hadis
7.   'Aqaid
8.   'Aqaid-i Shi'i
9.   Muazirah Bain al-Minal
10.   Muazirah Bain al Firaq
11.   Fiqh
12.   Usul-i Fiqh
13.   Fiqh-i Shi'i
14.   Shi'iyat
15.   Fatawa
16.   Fara'iz
17.   Awrad wa Adi'yah
18.   A'maliyat
19.   Awrad wa Ad'iyah (Shi'i)
20.   Tasawwuf
21.   Diniyat
22.   Islami Encyclopedia
23.   Akhlaq wa Mawa'iz
24.   Sirat
25.   Tazkirah Anbiya
26.   Tazkirah Ahl-i Bait
27.   Tazkirah Khulafa-i Rashidin
28.   Tazkirah Sahaba
29.   Tazkirah Fuqaha
30.   Tazkirah Ulama
31.   Tazkirah -i Sufiyah
32.   Tazkirah -i Shuara-i Urdu
33.   Tazkirah -i Shahan
34.   Tarikh -i Afghanistan
35.   Tarikh -i- Hind
36.   Hindustani Musalman
37.   Dastan wa Qasas
38.   Urdu Adab / Khutut Nawisi
39.   Tanz wa Mazah
40.   Adabi Tanqid
41.   Roznamcha
42.   Lughat
43.   Qawaid
44.   Farsi wa Arabi Qawaid
45.   Balagat wa 'Uruz
46.   Tarikh -i 'Ulum wa Funun
47.   Tibb -i Nabawi
 
48.   Tibb
49.   Mausiqi
50.   Mantiq wa Falsafah
51.   Ma'ashiyat
52.   Qanun
53.   Riyazi
54.   Taqwim
55.   Ramal wa Jafar
56.   Falnamah
57.   Tafrihat
58.   'Ilm -i Nabatat
59.   Ilm -i Kimiya
60.   Baitrah
61.   Kitabkhana / Kitabain / Rudad
  Hissah-i Nazm
62.   Hindu mat
63.   Sikh mat
64.   Tafsir
65.   Hadis
66.   'Aqaid
67.   Munazirah Bainal Firaq
68.   'Aqaid wa Fiqh Shi'i
69.   Fiqh
70.   Fara'iz
71.   Awrad wa Adi'yah
72.   Tasawwuf
73.   Akhlaq wa Mawa'iz
74.   Sirat
75.   Hamd wa Na't
76.   Tazkirah Ahl-i Bait
77.   Dawawin wa Kulliyat
78.   Na't wa Qasaid wa Manaqib
79.   Marasi
80.   Masnawiyat
81.   Bhasha Sha'iri
82.   Wasukht
83.   Barah Masah
84.   Drama
85.   Biyaz wa Muntakhabat
86.   Lughat
87.   Qawaid
88.   Tibb
89.   Taqwim
90.   'Ilm-i Nujum
91.   Tafrihat
92.   Baitrah
93.   Punjabi, Gujarati, Braj Bhasha