Arabic Catalogue : Vol 25

 

 

Miscellanies ...

   
 
1. Al-Majmuah
2. Al-Kitab fi ar-Ramy
3. Al-Urjuzah
4. Al-idayah fi Ilm ar-Rimayah
5. Hadis al-Kusai
6. Al-Majmuah
7. Adab al-Mutaallimin
8. Al-Wasiyah
9. Al-Majmuah
10. Al-Haiat as-Saniyah fi al-Haiat as-Sunniyah
11. ar-Risalah fi Tafsir Qaulihi Taala Yamu Allah ma Yasha wa Yusbit
12. Al-Bahah fi as-Sibahah
13. Rih an-Nisrin fi man Asha min as-Sahabah miat wa Isrin
14. Ilam al-Arib bi udus Bidat al-Maharib
15. Taiy al-Lisan an Damm at-Tailasan
16. Ithaf al-Wafd bi Naba Suratai al-Khal wa al-Hafd
17. Al-Ida an Dua al-Ada
18. Adab al-Futya
19. Raf al-Yadain fi ad-Dua
20. Ash-Shamarikh fi at-Tarikh
21. Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Madahib
22. Al-Hujaj al-Mubinah fi at-Tafdil Baina Makkah wa al-madinah
23. Marr an_nasim Ila ibn Abdal Karim
24. At-Tasbit Inda at-Tabyit
25. Ash-Shihab as-Saqib fi Damm al-Kalil wa as-Saib
26. Raf al-Khidr an Qat ash-Sajar
27. Jiyad al-Musalsalat
28. Az-Zafar bi Qalam az-Zufar
29. Al-Isfar an Qalam al-Azfar
30. Ar-Risalah fi al-Amal wa al-Asar al_Baqiyah Bad al-Maut
31. Ar-Risalat as-Sultaniyah
32. Ma Rawahu al-Asatin fi Adam al-Maji Ila as-Salatin
33. Al-Inafah fi Rutbat al-Kilafah
34. Al-Akhbar al-Marwiyah fi Sabab Wad al-Arabiyah
35. Al-Muqaddimah fi al-Alfaz al-Muarrabah
36. Tarh as-Saqat wa Nazm al-Luqat
37. Tanbih al-abi bi Tabriat Ibn Arabi
38. Nizam al-Billaur fi Asma as-Sinnaur
39. Bulu al-Marab fi Akhbar al-Aqrab
40. At-Tursus fi Fawaid al-Burgus
41. At-Tahdib fi Asma ad-Di'b
42. At-Tabarri min Marrat al-Marri
43. Al-Wadik fi Fadl ad-Dik
44. Tauq al-Hamamah
45. Nizam al-Lasad fi Asami al-Asad
46. Jarr ad-Dail fi Ilm al-Khail
47. Maqamat al-Wuhush
48. Al-Majmuah
49. Al-Fatawa al-Hadisiyah
50. Al-Qaul al-Jali fi Hadis al-Wali
51. Natijat al-Fikr fi al-Jahr bi ad-Dikr
52. Ad-Durr al-Munazzam fi al-Ism al-Azam
53. Al-Minhah fi as-Subhah
54. Adab al-Manahil fi Hadis man Qala ana Alim Fahowa Jahil
55. At-Tahbik an-Hukm at-Tashbik
56. Shadd al-Aswab fi Sadd al-Abwab
57. Al-Ujajat az-Zarnabiyah fi as-Sulalat az-Zainabiyah
58. [al-Muntakab min Nuzhat al-Majalis]
59. ad-Durrat at-Tajiyah ala al-Asilat an-Najiyah
60. Raf al-Khidr an-Qat as-Sidr
61. Al-Arf al-Wardi bi Akbar al-mahdi
62. Al-Kashf an-Mujawazat hadihi al-Ummat al-Alf
63. Kashf ar-Raib an al-Jaib
64. Kitab al-Bas
65. Raf as-Saut bi Dabh al-Maut
66. Ithaf al-Firqah bi Rafw al-Khirqah
67. Bulug al-Mamul fi Khidmat ar-Rasul
68. Itmam an-Nimah fi Ikhtisas al-Islam bi Hadihi al-Ummah
69. Tanzih al-Itiqad an al-Hulul wa al-Ittihad
70. Tazin al-Araik fi Irsal an-Nabiy Ila al-Malaik
71. Al-Ilam bi Hukm Isa Alaih as-Salam
72. Labs al-Yalab fi al-Jawab an-Irad halb
73. Al-Mahbas al-Muad fi al-Maad
74. Al-Ihlifal bi al-Atfal
75. Tulu as-Suraiya bi Izhar ma Kan Khafiya
76. Tuhfat al-Julasa bi Ruyat Allah an-Nisa
77. Masalik al-Hunafa fi Walidai al-Mustafa
78. Al-Fatawa al-Mutaalliqah bi at-Tasawwuf
79. Al-Qaul al-Ashbah
80. Al-Khabar ad-Dall ala Wujud al-Qutub wa al-Abdal
81. Tanwir al-Halak fi Imkan Ruyat an-Nabiy wa al-Malak
82. Al-Fatawa an-Nahwiyah
83. Raf as-Sinah fi Nasb az-Zinah
84. Fajr as-Samd fi Irab Akmal al-hamd
85. Alwiyat an-Nasr
86. Az-Zand al-Wari fi al-Jawab an as-Suwal al-Iskandari
87. Al-Ajwabat az-Zakiya an al-Alaz as-Subkiyah
88. Tarif al-Fiah bi Ajwibat al-Asilat al-Miah
89. Al-Asilat al-Waziriyah wa Ajwibatuhha
90. Al-Asilah wa al-Ajwibah
91. Al-Auj fi Kabar Uj
92. As-Suwal wa al-Jawab
93. Al-Majmua
94. Bulu al-Mamul fi Khidmat ar-Rasul
95. Al-Fatawa al-Usuliyah
96. Itmam an-Nima fi Iktisas al-Islam bi adihi al-Ummah
97. Tanzih al-Itiqad an al-hulul wa al-Ittihhad
98. Az-Zafar bi Qalam az-Zufar
99. Kitab al-Faraid
100. Al-Qarab li Mahabbat al-Arab
101. Ma Rawah al-Asatin fi Adm al-Maji Ila as-Salatin
102. Ar-Risala fi Fadl Makkah
103. Asma Makka
104. At-Tasih li Salat at-Tasbih
105. Matla al-Badrain fi man Yuta Ajrahu Marratain
106. Kitab al-Kadam
107. An-Naqd al-Mastur
108. Ithaf an-Nubala bi Akhbar as-Suqala
109. Al-Maradd fi Karahiyat as-Suwal wa ar-Radd
110. Tulu as-Suraiya bi Izhar ma Kan Khafiya
111. Al-Juz fi Fadl al-Qiyam bi as-Saltanat as Sarifah
112. Taiy al-Lisan an Damm at-Tailasan
113. [ar-Risala fi al-Layali as-Sittah]
114. Risalah fi Damm al-Maks
115. Al-Mutasar fi Taqrir Ibarat al-Mukhtasar
116. Tarh as-Saqat wa Nazm al-Laqat
117. Az-Zajr li al-hajr
118. Asma al-Muhajirin
119. As-Sawaiq ala an-Nawaiq
120. Ifadat al-Kabar bi Nassihi fi Ziyadat al-Umr wa Naqsihi
121. Risalah fi Fadl ash-Shita
122. Al-Idaah fi Ashrat as-Saah
123. At-Taassuf an Ikhwat Yusuf
124. Al-Fadl al-Amim fi Aqta Bani Tamim
125. Dai al-Falah fi Adkar al-Masa wa as-Sabah
126. Al-Majmuah
127. Al-Khabar ad-Dall ala Wujud al-Qutb wa al-Autad wa an-Nujaba wa al-Abdal
128. Bast al-Kaff fi Tamam as-Saff
129. Riyad at-Talibin
130. Husn as-Samt fi as-Samt
131. Al-Majmuah
132. Al-Mutawakkili
133. Al-Ihtifal fi Suwal al-Atfal
134. Al-Majmuah
135. Al-Kawi fi Tarikh as-Sakhawi
136. Al-Fattash ala al-Qashshash
137. Al-Majmuah
138. Al-Munjali fi Tatawwur al-Wali
139. Taliq ala Akhir bab Sahih al-Bukhari
140. Al-Majmuah
141. Al-Araj fi al-Faraj
142. Maulid an-Nabi
143. Al-Majmuah
144. Gayat al-Qusya fi Marifat ad-Dunya
145. Al-Kashf an-Mujawazat Hadiih al-Ummat al-Alf
146. Al-Majmuah
147. Al-Khair al-Baqi fi Jawaz al-Wudu min al-Fasaqi
148. Risalat fi Afal as-Salah
149. Al-Qaul an-Naqi fi ar-Radd ala al-Muftari
150. Al-Masalat al-Kassa fi al-Wakalat al-Ammahh
151. Raf al-Gisha an Waqtai al-Asr wa al-Isha
152. At-Tuhfat al-Mardiyah fi al-Aradi al-Misriya
153. Risalat fi Tahlif at-Talaq bi al-Ibra
154. Risalat fi al-Iqrar
155. Tahrir al-Maqal fi al-Istibdal
156. Risalat fi at-Tan wa at-Taun
157. Fi ar-Rashwah wa Aqsamia
158. Fi al-Kanais al-Misriya
159. Risalat fi Iqamat al-Qadi at Tazir ala
160. Al-Mufsid min Gair Tawaqquf ala Mudda in Risalat fi Dukhul Aulad al-Banat That Lafz al-Walad au al-Aulad
161. Risalat fi ma Yasqut min al-Huquq wa ma la yasqut
162. Risalat fi al-Iqtaat wa Mahalliha
163. Risalat fi man yatawalla al-Hukm Bad maut al-Basha
164. Risalat fi as-Safinah Ida Garaqat au Inkasarat
165. Risalat Khair Bek
166. Risalat fi Makatib al-Auqaf wa Batlaniha
167. Risalat fi Sart fi Waqf al-uri fi Saik al-Guriyah
168. Risalat fi Surat Waqfiyat Ikhtalafat al-Ajwibah Fiha
169. Risalat fi Mastaqarra Alaih al-Hal fi al-Jawab an Surat al-Waqfiyah
170. [Risalat fi at-Talaq al-Muallaq]
171. Risalat Fima Tusma Fihi ash-Shahadah Hasbatan
172. Risalat fi Matruk at Tasmiyah Amadan
173. Risalat fi Taliq Talaq al-Maratain bi Tatliq al-Ukhra
174. Risalat fi al-Murattabat fi al-Auqaf
175. Risalat fi Surat Dawa al-Istibdal
176. Risalat fi Faskh al-Ijarat at-Tawilah
177. Risalat fi al-Hukm bil-Mujab bi as-Sihhah
178. Risalat fi Surat Bai al-Waqf la ala Wajh al-Istibdal
 
179. Risalat fi Bayan al-Kabair wa as-Sagair
180. Risalat fi al-Istishab wa ma Tafarraa Alaih
181. Risalat fi an-Nadr bi at-Tasadduq
182. Risalat fi al-ukm bil Mujab bila Dawa Aad
183. Risalat fi ma Yubtil Dawa al-Muddai min Qaul au Fil
184. Risalat fi Masalat al-Jibayat wa al-Musarat ad-Diwaniyah
185. Risalat fi ad-Dawa
186. Risalat fi al-udud fi al-Fiqh
187. Risalat fi Isqat al-haqq
188. Al-Majmuah
189. Al-Khair al-baqi fi Jawaz al-Wudu min al-Fasaqi
190. Risalat fi Afal as-Sala
191. At-Tufat al-Mardiya fi al-Aradi al-Misriya
192. Al-Qaul an-Naqi fi ar-Radd ala al-Muftari
193. Al-Masalat al-Khassah fi al-Wakalat al-Ammah
194. Raf al-Gusha an Waqtai al-Asr wa al-Isha
195. Risalat fi Tahlif at-Talaq al-Muallaq bi Ibra
196. Risalat fi al-Iqrar
197. Tahrir al-Maqal fi al-Istibdal
198. Risalat fi at-Tan wa at-taun
199. Risalat fi ar-Rashwah wa Aqsamiha
200. Risalat fi al-Kanais al-Misriya
201. Risalat fi Iqamat al-Qadi at-Tazir ala al-Mufsid min Gair Tawaqquf ala Muddain
202. Risalat fi Shart fi Waqf al-Guri
203. Risalat fi Suratin Waqfiya
204. Risalat fi ma Istaqarra Alaih al-Hal
205. Risalat fi at-Talaq
206. Risalat fi ash-Shahadah
207. Risalat fi Matruk at-Tasmiyah
208. Risalat fi Masalat Taliq Tatliq al-Maratain bi Tatliq al-Ukhra
209. Risalat fi Surat dawa al-Istibdal
210. Risalat fi al-Khiraj
211. Risalat fi al-Istishab
212. Risalat fi Surat Bai al-Waqf la ala Wajh al-Istibdal
213. Risalat fi Surat Faskh al-Ijarat at-Tawila
214. Risalat fi an-Nadr bi at-Tasadduq
215. Risalat fi at-Tanaqud fi ad-Dawa
216. Risalat fi Bayan al-Kabair wa as-Saair
217. Al-Majmuah
218. Fiad al-Faid
219. Al-Maurid ar-Rawi fi al-Maulid an-Nabawi
220. Al-Birrah fi Hubb al-Hirrah
221. Ad-Durrat al-Mudiah fi az-Ziyarat al-Mustafawiyah ar-Radiyah
222. Al-Itina bi al-gina
223. Ar-Risalat al-Mutaallaqah bi al-Hajar al-Aswad
224. Al-Fadl al-Muawwal fi as-Saff al-Awwal
225. Al-Istina fi al-Idtiba
226. Risalat fi Haqq wad al-Yad fi at-Tawaf
227. Al-Baiyinat fi Bad al-Ayat
228. Isal as-Salik Ila Irsal Malik
229. Risalat fi al-Jam Bain as-Salatain
230. Al-hashiyat ala Hirz al-Amani
231. Ad-Dakhirat al-Kasirah fi Raja Magfirat al-Kabirah
232. Raf al-Junah wa Khafd al-Janah
233. Arbaun Hadisan
234. Dail Risalat al-Wujudiyah fi Nail Masalat ash-Suhudiyah
235. Al-Hazz al-Aufar fi al-Hajj al-Akbar
236. Risalat fi Auladihi Salla Allah Alaih wa Sallam
237. Al-Muqaddimat as-Salimah fi Khauf al-Katimah
238. Taqiq al-Itisab fi Tadqiq al-Ansab
239. Silat al-Jawaiz fi Salat al-Janaiz
240. Arbaun Hadis fi Fadail al-Quran
241. As-Saniah fi Tahqiq al-Buqat al-Maniah
242. Tasin at-Tawiyah fi Tahsin an-Niyah
243. Bayan fil al-Khair Ida Dakala Makkah man Hajja an al-Gair
244. Sulalat ar-Risalah fi Damm ar-Rawafid min ahl ad-Dalalah
245. Tazyin al-Ibarah li Tahsin al-Isharah
246. Al-Madin al-Adani fi Fadail Uwais al-Qarani
247. Hizb al-Bahr
248. Al-Adab fi Rajab
249. Risalat fi Irab Hadis al-Bara
250. Tasliyat al-Ama Inda Baliyat al-Ama
251. Al-Birrah fi ubb al-Hirrah
252. Sulalat ar-Risalah fi Damm ar-Rawafid min ahl ad-Dalalah
253. Risalat fi Auladii Salla Allah Alaih wa Sallam
254. Taqriz ala al-Qaul as-Sadid
255. Risalat fi an-Nikah
256. Al-Maqalat al-Adbah fi al-Marifah wa al-Adabah
257. At-Tasrih fib Sharh at-Tasrih
258. Al-Maqalat al-Adbah fi al-Marifah wa al-Mahabbah
259. Lisan al-Iqtida fi Bayan al-Ihtida
260. Mugrifat an-Nussak fi Marifat as-Siwak
261. Isal as-salik Ila Irsal Malik
262. Al-Inba bi Anna al-Asa min Sunan al-Anbiya
263. Tadyil Risalat Tasyi Fuqaa al-Hanafiyah
264. Tashi Fuqaha al-Hanafiyah li Tasni Sufaha ash-Shafiiyah
265. Tadyil Risalat Tashyi Fuqaha al-Hanafiyah
266. Ar-Risalat al-Ataiyah
267. Risalat fi Bayan Hukm Ifrad as-Salat an as-Salam
268. Risalat fi Hadis al-Bara
269. Irab al-Qari ala Awwal bab fi Sahih al-Bukhari
270. At-Tajrid fi Irab Kalimat at-Tauhid
271. Mugrifat an-Nussak fi Marifat as-Siwak
272. Al-Masala fi al-Basmalah
273. Al-Masalah fi al-Basmalah
274. Al-Inba bi Anna al-Asa min Sunan al-Anbiya
275. Risalat fi an-Nikah
276. Al-Majmuah
277. Kashf al-Kidr an Amr al-Khidr
278. Al-Masalah fi al-Basmalah
279. At-Tajrid fi Irab Kalimat at-Tauhid
280. Arbaun Hadis fi Fadail al-Quran
281. Raf al-Junah wa Kafd al-Janah
282. Arabaun Hadis
283. Istinas an-Nas bi Fadail Ibn Abbas
284. Al-Itina bi al-Gina
285. Tahsin at-Tawiyah fi Tahsin an-Niyah
286. Al-Fusul al-Muhimmah fi usul al-Mutimmah
287. Al-Inba bi Anna al-Asa min Sunan al-Anbiya
288. Al-Istida fi al-Istisqa
289. Sulalat ar-Risalah fi Damm ar-Rawafid
290. Al-Baiyinat fi Bad al-Ayat
291. Tabid al-Ulama an Taqrib al-Umara
292. Al-Arbaun
293. Al-Wasiyah
294. Inba al-Adkiya bi Hayat al-Anbiya
295. Kitab al-Kasf an Mujawazat Hadihi al-Ummah al-Alf
296. Ad-Durr al-Munazzam fi al-Ism al-Azam
297. Al-Majmuah
298. Ad-Durrat al-Yatimah fi al-Ganimah
299. Qahr al-Millat al-Kufriyah bi al-Adillat al-Muhammadiyah
300. Saadat al-Majid bi Imarat al-Masajid
301. Taqiq al-Alam al-waqifin ala Mafad Ibarat al-Waqifin
302. Husam al-ukkam al-Muiqqin li Sadd al-Buat al-Mutadin an Auqaf al-Muslimin
303. Tahqiq as-Sudad bi Ishtirat ar-Rai wa as-Sukna fi al-Waqf li al-Walad
304. Fat Bari al-Altaf bi Jadwal Tabaqat Mustahiqqi al-Auqaf
305. Al-Ibtisam bi Akam al-Ifham
306. Nafis al-Matjar bi Sira ad-Durar
307. An-Nimat al-Mujaddadah bi Kafil al-Walidah
308. Al-Istifadah min Kitab ash-Shahda
309. Ad-Durr as-Samin fi al-Yamin
310. Al-Hukm al-Musnad bi Tarji Baiyinat di al-Yad
311. Tanqih al-Ahkam fi Hukm al-Ibra wa al-Iqrar al-Kass wa al-Amm
312. Wadih al-Mahajjah li al-Udul an Khalal al-Hujjah
313. Tadkirat al-bulaa an-Nuzzar bi Wujud Radd Hujjat al-Wulat an-Nuzzar
314. Hifz al-Asgarain an Itiqad man Zaama ann al-Haram la Yatadda li Dimmatain
315. Itaf Dawi al-Itqan bi Hukm ar-Rihan
316. Al-Iqna fi ar-Rahin wa al-Murtaan
317. Al-Majmua
318. Isad al-usman al-Mukarram bi Bina Baitillah al-Muharram
319. Ikram Uli al-Albab bi Sharif al-Khitab
320. Az-Zahr an-Nadir ala al-haud al-Mustadir
321. Al-Ahkam al-Mulakhkhasah fi Hukm ma al-Himmasah
322. Al-Iqd al-Farid li Bayan ar-Rajih min al-Khilaf fi Jawaz at-Taqlid
323. Durr al-Kunuz
324. Al-Masail al-Baiyat az-Zakiyah ala al-Isnai Ashariyah
325. Jadawil az-Zulal al-Jariyah li Tartib al-Fawait bi Kull Ihtimal
326. An-Nazm al-Mustatab li Hukm al-Qiraat fi Salat al-Janazah bi Umm al-Kitab
327. Tuhfat Ayan al-Fana bi Sihat al-Jumuat wa al-Idain fi al-Fina
328. An-Nafhat al-Qudsiyah fi Ahkam Qiraat al-Quran wa Kitabatihi bi al-Farisiya
329. Tuhfat an-Nihrir wa Isaf an-Nadir al-aniy wa al-Faqir bi at-Takhyir ala as-Sahih wa at-Tahrir
330. Bulug al-Raba li Dawi al-Qurab
331. Badiat al-Hadye li ma Istaisara min al-Hady
332. Tajaddud al-Masarrat bi al-Qisam Bain az-Zaujat
333. Irshad al-Alam li Rutbat al-Jaddah wa Dawi al-Arham
334. Kashf al-Mudil fi man Udil
335. Ad-Durrat al-Faridah Bain al-Alam
336. Kasf al-Qina ar-Rafi an Masalat at-Tabarru bi ma Yastaiqqu ar-Radi
337. Iqaz Dawi ad-Diraya li Wasf man Kullifa as-Siaya
338. Isabat al-Garad al-Ahamm fi al-Itq al-Mubam
339. Ahsan al-Aqwal li at-Takhallus an Mahzur al-Fial
340. Infad al-Awamir al-Ilahiyah li Nusrat al-Asakir al-Usmaniyah
341. Ad-Durrat al-Yatimah fi al-Ganimah