Persian Catalogue : Vol 1

 
 

Poetry ...

 

 

 
1.   Shah Namah
2.   Khulasa-i-Shah namah
3.   Muntakhab-i-Ram Narayan
4.   Yusuf Zalikha
5.   Muntakhab-i-Ram Narayan
6.   Diwan-i-Manuchihri
7.   Ruba'iyat-i-'Umar Khayyam
8.   Hadiqat-ul-Haqiqah
9.   Muntakhab-i-Hadiqah
10.   Lata'if-ul-Hada'iq min Nafa'is-ud-Daqa'iq
11.   Diwan-i-Sana'I
12.   Diwan-i-Ahmad-i-Jam
13.   Diwan-i-Mukhtari
14.   Diwan-i-Anwari
15.   Sharh-i-Qasaid-i-Anwari
16.   Sharh-i-Qasaid wa Muqatti'at-i-Anwari
17.   Diwan-i-Khaqani
18.   Kulliyat-i-Khaqani
19.   Tuhfat-ul-'Iraqayn
20.   Sharh-i-Diwan-i-Khaqani
21.   Diwan-i-Zahir Faryabi
22.   Khamsa-i-Nizami
23.   Makhzan-ul-Asrar
24.   Khusru wa Shirin
25.   Haft Paykar
26.   Iskandar Namah
27.   Layla wa Majnum
28.   Khusru Shirin
29.   Iskandar Namah
30.   Khulasa-i-Khamsa-i-Nizami
31.   Kulliyat-i-Shaykh Farid-ul-Din 'Attar
32.   Jauhar-ud-Dat
33.   Mazhar-ul-'Aja'ib
34.   Mantiq-ul-Tayr
35.   Hallaj Namah or Mansur Namah
36.   Musisat Namah
37.   Lisan-ul-Gayb
38.   Khiyat Nama
39.   Miftah-al-Futuh
40.   Kanz-ul-Haqa'iq
41.   Haft Wadi
42.   Ushtur Namah
43.   Pant Namah
44.   Diwan
45.   Sab'ah Farid-ud-Din 'Attar
46.   Ilahi Namah
47.   Asrar Namah
48.   Ushtur Namah
49.   Musibat Namah
50.   Bulbul Namah
51.   Bisar Namah
52.   Waslat Namah
53.   Mazhar-ul-'Aja'ib
54.   Jauhar-ud-Dat
55.   Mantiq-ul-Tayr
56.   Diwan-i-Farid-ud-Din 'Attar
57.   Diwan-i-Mu'in-i-Chishti
58.   Diwan-i-Kamal-i-Isfahani
59.   Raba'iyat-i-Sayf-ud-din Bakhari
60.   Diwan-i-Asif-i-Aumani
61.   Diwan-i-Sayf-i-Isfarangi
 
62.   Masnawi-i-Jalal-ud-Din Rumi
63.   Sharh Masnawi-i-Rumi
64.   Late'if-ul-Ma'nawi min Haqa'iq-ul-Masnawi
65.   Late'if-ul-Luget or Farhang-i-Masnawi
66.   Mukashifat-i-Radawi
67.   Sharh Masnawi-i-Rumi
68.   Hall-i-Masnawi
69.   Durr-i-Maknun
70.   Sharh-i-Masnawi
71.   Muntakab-i-Qadiri
72.   Jawahir-i-Maulawi-Wa-Laali-i-Masnawi
73.   Diwan-i-Jalal-ud-Din Hamgar
74.   Diwan-i-Imami
75.   Diwan-i-'Iraqi
76.   Diwan-i-Majd-ud-Din Hamgar
77.   Kulliyat-i-sa'di
78.   Shash Risala-i-Sa'di
79.   Risala-i-Haftaganah
80.   Bustan
81.   Gulistan Wa Bustan
82.   Bustan
83.   Muntakhab-i-Bustan
84.   Sharh-i-Bustan
85.   Gulistan
86.   Sharh-i-Gulistan ('Arabi')
87.   Nurastan
88.   Sharh-i-Gulistan
89.   Bahar-i-Baran
90.   Farhang-i-Gulistan
91.   Karima
92.   Haftband-i-Kashi
93.   Zad-ul-Musafirin
94.   Kanz-ur-Rumuz
95.   Gulshan-i-Raz
96.   Maftih-ul-I'jaz fi Sharh-i-Gulshan-i-Raz
97.   Masnawi-i-Bu 'Ali Qalandar
98.   Sih Diwan-i-Amir Khusru
99.   Tuhfat-us-Sigar
100.   Gurrat-ul-Kamal
101.   Nihayat-ul-Kamal
102.   Diwan-i-Amir Khusru
103.   Khamsa-i-Amir Khusru
104.   Matla'-ul-Anwar
105.   Qiran-us-Sa'dayn
106.   Duwal Rani Khidr Khan
107.   Diwan-i-Hasan Dihlawi
108.   Diwan-i-Auhadi
109.   Jam-i-Jam
110.   Kulliyat-i-Ibn-i-Yamin
111.   Diwan-i-Ibn-i-Yamin
112.   Intakhab-i-Muqatti'at-i-Ibn-i-Yamin
113.   Diwan-i-Badr-i-Chach
114.   Diwan-i-Khwaiu Kirmani
115.   Humai-u-Humayun
116.   Diwan-i-'Imad-i-Faqih
117.   Gazaliyat-i-Salman
118.   Mihr-u-Mushtari
119.   Diwan-i-Rukn-ud-Din Sa'in
120.   Diwan-i-Hafiz
121.   Sharh-i-Diwan-i-Hafiz