Persian Catalogue : Vol 3

 
 

Poetry ...

   
 
1.   Shahinshah Namah
2.   Diwan-i-Ijzi
3.   Rubaiyat-i-Sahabi
4.   Diwan-i-Wali
5.   The Diwan of Ali Naqi of Kamrah
6.   Diwan-i-Naui
7.   Rubaiyat-i-Mumin Husayn
8.   Khusrau-wa-Shirin
9.   Diwan-i-Naziri
10.   Qasaid-i-Naziri
11.   Diwan-i-Shani
12.   Diwan-i-Turabi
13.   Sab Sayyarah
14.   Diwan-i-Wasli
15.   Kulliyat-i-Zuhuri
16.   Saqi Namah
17.   Diwan-i-Faraj Ullah Shustari
18.   Diwan-i-Shapur
19.   Diwan-i-Habib
20.   Nan-wa-Halwa
21.   Diwan-i-Talib-i-Amuli
22.   Qasaid-i-Talib-i-Amuli
23.   Padmawat
24.   Three Masnawis by Shifai
25.   Diwan-i-Muhammad Sufi
26.   Falak-ul-Buruj
27.   Diwan-i-Asir
28.   Diwan-i-Fasihi
29.   Kulliyat-i-Qudsi
30.   Diwan-i-Qudsi
31.   Diwan-i-Salim
32.   Masnawi-i-Latifah
33.   Diwan-i-Fayyad
34.   Diwan-i-Kalim
35.   Padishah Namah
36.   A Selection from the Diwan of Nisbati
37.   Diwan-i-Masih
38.   Diwan-i-Hadiq
39.   Hulyah-i-Shah Jahan
40.   Kulliyat-i-Mulla Shah
41.   Kuliyat-i-Ahsan
42.   Diwan-i-Zafar Khan Ahsan
43.   Diwan-i-Kashi
44.   Diwan-i-Walih
45.   Kulliyat-i-Tugra
46.   Firdausiyyah :
47.   Taj-ul-Madaih
48.   Ilhamiyyah
49.   Mirat-ul-Futuh
50.   Murtafiat
51.   Tajalliyyat
52.   Mushabahat-i-Rabii
53.   Kanz-ul-Maani
54.   Tadad-un-Nawadir
55.   Majma-ul-garaib
56.   Tahqiqat
57.   Ahang-i-Bulbul
58.   Namunah-i-Insha
59.   Dardnak
60.   Miraj-ul-Fasahat
61.   Anwar-ul-Mashariq
62.   Parikhanah
63.   Wajdiyyah
64.   Kalimat-ul-Haq
65.   Ashub Namah
66.   Samrah-i-Tibbi
67.   Julusiyyah
68.   Chashmah-i-Fayd
69.   Ruqaat
70.   Tadkirat-ul-Ahibba
71.   Diwan-i-Gani
72.   Yusuf wa Zalikha
73.   Diwan-i-Azim
 74.   Diwan-i-Mulla Rafi
 
75. Diwan-i-Binish
76.   Kulliyat-i-Saib
77.   Diwan-i-Muhvi
78.   Diwan-i-Majdub
79.   Qasaid-i-Majdub
80.   Diwan-i-Kirami
81.   Diwan-i-Muizz Fitrat
82.   Diwan-i-Shaukat
83.   Masnawi-i-Raz-wa-Niyaz
84.   Muraqqa
85.   Diwan-i-Taslim
86.   Diwan-i-Tahir Wahid
87.   Masnawiyat-i-Wahid
88.   Nayrang-i-Ishq
89.   Kulliyat-i-Ashraf
90.   Diwan-i-Juya
91.   Diwan-i-Khalis
92.   Dilkusha Namah
93.   Hamlah-i-Haydari
94.   Diwan-i-Aqil
95.   Diwan-i-najat
96.   Diwan-i-Salim
97.   Kulliyat-i-Bidil
98.   Diwan-i-Bidil
99.   Rubaiyat-i-Bidil
100.   Diwan-i-Ulwi
101.   Diwan-i-Hayrat
102.   Diwan-i-Shuhrat
103.   Raudat-ul-Muttaqin
104.   Diwan-i-Sabit
105.   Diwan-i-Buran
106.   Diwan-i-Anjab
107.   Diwan-i-Umid
108.   Kulliyat-i-Husayni
109.   Diwan-i-Arzu
110.   Diwan-i-Adur
111.   Diwan-i-Mustaq
112.   Kulliyat-i-Hazin
113.   Diwan-i-Hazin
114.   Qasaid-i-Ali Hazin
115.   Tadkirat-ul-Muasirin
116.   Kulliyat-i-Faqir
117.   Diwan-i-Faqir
118.   Wali-wa-Sultan
119.   Sams-ud-Duha
120.   Diwan-i-Ashiq
121.   Kulliyat-i-Fauqi
122.   Qasidah-i-Tufan
123.   Diwan-i-Minnat
124.   Diwan-i-Sani
125.   Kulliyat-i-Ashub
126.   Marham-i-Afkar
127.   Diwan-i-Makhfi
128.   Diwan-i-Azad
129.   Diwan-i-Waqif
130.   Diwan-i-Wamiq
131.   Diwan-i-Askari
132.   Diwan-i-Rida
133.   Diwan-i-Fakhir Makin
134.   Diwan-i-Mujid
135.   Diwan-i-Khamush
136.   Diwan-i-Miskin
137.   Diwan-i-Qatil
138.   Yusuf-wa-Zalikha
139.   Shurish-i-Ishq
140.   Diwan-i-Birishtah
141.   Hamlah-i-Husayni
142.   Diwan-i-Qaani
143.   Diwan-i-Galib
144.   Mahmud Namah
145.   Diwan-i-Wilayat
146.   Diwan-i-Hasrat
147.   Diwan-i-Nasr
148.   Kulliyat-i-Hasrat