Arabic Catalogue : Vol. 40

 

 

Metaphysics & Philosophy

   
 
 

PHYSICS / METAPHYSICS

1.   Al-Shifa
2.   Hashiyat al-Shifa
3.   Ilahiyat al-Shifa
4.   Sharh Ilahiyat al-Shifa
5.   Ilahiyat al-Mawaqif
6.   Taliqat 'Ala Sharh Ilahiyat al-Tajridiyah
7.   Risalah fi'Ilm al-Ilahiyat
8.   Al-Kitab fi al-Ilahiyat
9.   Fawaid 'Aliyah wa Faraid Ghaliyah
10.   Risalah fi Tahqiq al-Wujud
11.   Maratib al-Wujud
12.   Risalah Wajib al-Wujub
13.   Risalah fi Isbat al-Wajib
14.   Sharh Risalah Isbat al-Wajib
15.   Risalat Al-Wujud
16.   Risala fi Wujud al-Wajib
17.   Risalah 'Ala Isbat Wujus al-kulli al-Tabi'i
18.   Al-Risalah fi Tahqiq al-Kulli al-Tabi'i
19.   Hudus al-Alam

 

LOGIC

20.   Taliqat Ibn Sina
21.   Al-Isaghuji
22.   Mir Isaghuj
23.   Al-Hashiyat 'Ala Hashiyat al-Saiyid
24.   Al-Minhiyah 'Ala Badi' al-Mizan
25.   Mizan al-Mantiq
26.   Badi' al-Mizan
27.   Al-Isaghuji
28.   Tahzib al-Mantiq
29.   Sharh al-Tahzib
30.   Qala Aqulu
31.   Mizan al-Mantiq
32.   Tahzib al-Mantiq
33.   Sharh al-Tahzib
34. Al-Adab al-Sharifiyah
35.   Al-Adab al-Rashidiyah
36.   Badi' al-Mizan
37.   Al-Minhiyah Ala Badi' al-Mizan
38.   Tahzib al-Mantiq
39.   Sharh al-Tahzib
40.   Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Tahzib
41.   Sharh al-Tahzib
42. Al-hashiyah 'Ala Sharh al-Tahzib
43. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyah Mir Zahid Mulla Jalal
44. Sharh Tahzib al-Mantiq
45. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Tahzib
46. Hashiyah al-Tahzib...bi Mawazi' al-mushkilat
47. Sharh Muqaddimat al-Tahzib
48. Al-Hashiyah 'ala al-Risalat al-Qutbiyah
49. Hashiyah 'ala al-Qutbi
50. Al-Hashiyah 'Ala Kalam al-Fazil al-Bihari
51. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyat Mir Zahid
52. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyat al-Zhidiyah
53. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyah Mir Zahid
54. Al-Ta'liqat 'Ala Hashiyah Mir Zahid
55. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyah Mir Zahid Mulla Jalal
56. Sharh Adab al-Mutali'ah
57. Al-Qaul al-Faisal
58. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyat Bahr al-Ulum
59. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyat al-Jalaliyah
60. Ta'liqat 'Ala al-Hashiyat al-Jalaliyah
61. Madd al-Hashiyah 'Ala Hashiyat al-Zahidiyah
62. Sharh al-Risalah al-Shamsiyah
63. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Shamsiyah
64. Al-Adab al-Sharifiyiyah
65. Al-Adab al-rashidiyah
66. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Shamsiyah
67. Al-Risalat al-'Azudiyah
68. Al-Adab al-Sharifiyah
69. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Shamsiyah
70. Al-Hashiyah 'Ala Hawashi Sharh al-Shamsiyah
71. Tahrir al-Qawa'id al-Mantiqiyah
72. Al-Hashiyah 'Ala Kitab fi al-Mantiq
73. Tahrir al-Qawa'id al-Mantiqiyah
74. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Shamsiyah
75. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyat al-Saiyid
76. Sullam al-'Ulum
77. Sharh Sullam al-'Ulum
78. Al-Hashiyat 'Ala Sharh al-Sullam
79. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyah Qazi Mubarak
80. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Sullam al-'Ulum
81. Al-Risalat al-Qutbiyah
82. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Sullam
83. Hall Al-Mawazi' al-Mughlaqah...
84. Al-Hashiyah 'ala Sharh al-Tahzib
85. Al-Minhiyat 'Ala Sharh al-Sullam
86. Al-Ta'liqat 'Ala Sharh al-Sullam
87. Lawami' al-Asrar fi Sharh Matali' al-Anwar
88. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Matali'
89. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyah al-Matali'
90. Al-Hashiyah 'Ala Hashiyah Sharh al-Matali'
91. Tanwir al-Matali'
92. Al-Risalah fi al-Ja'l al-Basit
93. Al-'Asharat al-Kamilah
94. Al-'Uqdah al-Wasiqah
95. Al-'Asharat al-Kamilah
96. Al-Risalah al-Ma'mulah fi Mas'alat al-Tashkik
97. Al-Fawa'id al-Mantiqiyah
98. Majmu'ah Shuruh Zabitat al-Tahzib
99. Sharh Zabitah al-Tahzib
100. Al-Raisalat al-Mufridah fi Ibtal al-Talazum...
101. Risalah Wahdat al-Wujud
102. Risalah fi Amr al-Kulli al-Tabi'i
103. Sharh Risalah fi Ma'na al-Wujud al-Rabiti
104. Talkhis Risalah fi Ma'na al-Wujud al-Rabiti
105. Risalah fi al-Wujud al-Rabiti
106. Shibhat al-Istilzam
107. Sharh Shibhat al-Istilzam
108. Ta'liq 'Ala Sharh Shibhat al-Istilzam
 
109. Al-Hudud
110.   Sharh al-Mughalatat
111.   Ta'liqat Shatat
112.   Al-Risalah fi al-Mantiq
113.   Al-Risalah fi al-Mantiq
114.   Al-Hashiyah 'Ala Hashiyah Mir Zahid
115.   Majmu'a Risail fi al-Mantiq
116. Tibyan al-Mantiq
117. Lataif al-Bayan fi al-Mizan

 

PHILOSOPHY

118. Sharh Kitab al-Burhan
119. Al-Risalah fi Jam'-I Bain Rayi Aflatun Wa Arastu
120. Al-Fusus
121. Risalah fi al-'Aql
122. Al-Mabahis al-Mashriqiyah
123. Al-Shams al-Bazighah
124. Al-Hashiyah 'Ala al-Shams al-Bazighah
125. Al-Ufuq al-Mubin
126. Al-Hashiyayh 'Ala Al-Ufuq al-Mubin
127. Al-Hashiyayh 'Ala Hashiyah Mir Zahid Mulla Jalal
128. Al-Risalah fi al-Hikmat
129. Al-Talazum Bain al-Hayula wa al-Surah
130. Sharh Wujud Rabiti
131. Risalah fi Tajalli-i Tauhid
132. Risalah fi Isbat Khayal Surat Zihniyah fi al-Zihn
133. Risalah fi al-Tasdiqat
134. Ta'liqat 'Ala Mabhas al-Juz min Sharh al-Hidayah
135. Al-Kitab al-Mubin wa al-Sifra al-Matin
136. Sharh Hidayat al-Hikmah
137. Al-Sharh 'Ala Hidayat al-Hikmah
138. Sharh Hidayat al-Hikmat
139. Al-Hashiyah 'Ala Sharh Hidayat al-Hikmat
140. Ghayat al-Hidayah
141. Al-Hashiyah 'Ala Sharh Hidayat al-Hikmah
142. Al-Hashiyah 'Ala Ibarati Sharh Hidayat al-Hikmat
143. Al-Shamsiyah
144. Taliqat 'Ala Mabhas al-Juz Min Sharh al-Hidayah
145. Sharh al-Isharat
146. Hashiyah 'Ala Sharh al-Isharat
147. Al-Muhakamat 'Ala Sharh al-Isharat
149. Hall Mushkilat Kitab al-Isharat wa al-Tanbihat
150. Sharh Hikmat al-'Ain
151. Izah al-Maqasid
152. Al-Hashiyah 'Ala Sharh Hikmat al-'Ain
153. Kashf al-Ghain 'An Sharh Hikmat al-'Ain
154. Kashif al-Zulmah fi Bayan-i Aqsam al-Hikmah
155. Al-Hashiyah 'Ala Sharh al-Risalah fi al-Hikmat
156. Al-Risalah fi Taqsim al-Hikmah
157. Al-Risalah fi al-Hikmat
158. Sharh Hikmat al-Ishraq
159. Al-Asfar al-Arba'h fi al-Hikmat
160. Al-Hashiyah 'Ala al-Sadra
161. Al-Hashiyah 'ala Hashiyah Mir Zahid
162. Al-Muhakamat 'ala Sharh al-Isharat
163. Al-Hashiyah 'ala al-Ufuq al-Mubin
164. Al-Ufuq al-Mubin
165. Al-Hashiyah 'Ala al-Sadra
166. Risalah fi Hall-i Matalib-i Sadra
167. Kitab fi al-Falsafa
168. Tarkib al-Mahiyat min al-Jins wa al-Fasl
169. Ifazat al-Barakat 'Ala Ma Yat'a'llaqu bi al-Harakat
170. Al-Hadyah al-Sa'idiyah
171. Sharh Hayakil al-Nur
172. Sharh al-Talwihat
173. Al-Dauhat al-Mayyadah
174. Al-Muqabasat
175. Al'Uqdah al-Wasiqah
176. Al-'Asharat al-Kamilah
177. Al-'Urwat al-Wusqa
178. Al-Maznun Bihi 'Ala Ghair-i Ahlihi
179. Kashf al-Haqaiq
180. Al-Minhiyah 'Ala 'Ujalah Nafi'ah
181. Ghurar al-Faraid
182. Sharh Ghurar al-Faraid
183. Min Fawaid Sadar al-Din Shirazi wa Maulan Jalal
184. Risalah fi Mas'alat al-'Ilm
185. Risalat fi Ma'ni al-'Ilm
186. Risalah fi al-Badihiyah wa al-Nazariyah
187. Al-Zaura
188. Sharh al-Zaura
189. Jarah al-Zaura
190. Khutbat al-Zaura
191. Sharh al-Zaura
192. Al-Zaura
 

DIALECTICS

193. Sharh Adab al-Mutali'ah
194. Al-Risalah fi al-Ja'l al-Basit
195. Risalah fi al-Ilm wa al-Ma'lum
196. Risalah fi Bayan Wujud al-Kulli al-Tabi'i
197. Sharh al-Adab al-Sharifiyah
198. Sharh al-Risalat al-'Azudiyah
199. Al-Risalat al-Adab
200. Al-Adab al-Sharifiyah
201. Al-Adab al-Rashidiyah
202. Hashiyah Ja'fariyah 'Ala al-Rashidiyah
203. Al-Adab al-Baqiyah
204. Sharh Adab al-Mas'udi
205. Al-Risalah fi Adab al-Bahs
206. Al-Hashiyah 'Ala Sharh Risalah Adab al-Bahs
207. Al-Risalah fi Adab al-Bahs
208. Sharah Risalah Adab al-Bahs
209. Sharh al-Adab al-'Azudiyah
210. Sharh al-Risalah al-'Azudiyah
211. Adab Sadiqiyah fi Sharh 'Azudiyah
212. Al-Risalat al-'Azudiyah
213. Adab-I Sadiqiyah fi Sharh 'Azudiyah
214. Al-Minhiyah 'Ala Adab Sadiqiyah
215. Al-Hashiyah 'Ala Sharh...al-Adab al-'Azudiyah
216. Al-Sadiqiyah fi Ilm al-Munazirah
217. Al-Risalah fi al-Munazirah